a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

۰9152628457

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

حق الوکاله وکیل

حق الوکاله وکیل

با در نظر داشتن حق الوکاله وکیل در دادسرا ها چنانچه تقاضا کننده ها در پرونده های حقوقی حائز وکیل قرار داشته باشد ، حق الوکاله وکیل طبق شناساسی کردن و به موجب مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی در امور مدنی، از مدعی علیه قابل مطالبه بوده.

و در صورت رسیدن محکوم و به خسارات دادرسی هزینه دادگاهی و حق الوکاله وکیل از محکوم علیه ، هزینه داشتن موکل برای تقاضا کننده ها یا محکوم له و به صورت بلا عوض تمام خواهد شد .

هر یک از اصحاب دعوی میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان و یا خوانده یا هر دو را لازم بداند در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

این نوع از وکالت در مشهدلایزر و یا در تمامی دادگاه ها امکان این را دارد که به موجب سند رسمی یا دارای عدم رسمیت باشد که در صورت آخرین ، در باب وکالت نامه های کنترل شده در کشورمان ایران ، موکل امکان این را دارد انتهای وکالت نامه پشتیبانی کند که وکالت نامه را خود موکل طبیعتاً در حضور او امضاء و یا مهر کرده یا انگشت زده است .

اگر هم وکالت در جلسه دادرسی داده شود، به صورت این سلسله مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل خواهد رسید.  و در صورتی که وکالت در خروج از ایران داده شده باشد باید به استشهاد یکی از مأموران سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد.

ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی در امور مدنی که در خصوص وکالت تعیین شدهِ وکالت در دادگاه ها که شامل کلیه اختیارات مرجع به امر دادرسی است جز اینکه موکل را از هم جدا کرده و یا توکیل در آن خلاف ثبت شده باشد.

اختیارات حق الوکاله وکیل در وکالت نامه

۱ – وکالت درباره به اعتراض به رأی، تغییر دادن نظر، پایان تظلم خواهی و واپس دادرسی .

۲ – وکالت در صلح کردن و سازگاری داشتن.

۳ – وکالت در مطالبه جعل یا تکذیب و تردید نسبت به سند طرف و باز ستانی سند .

۴ – وکالت در تعیین جعل کننده.

۵ – وکالت در انتقال دعوا به داوری و تعیین تکلیف داور .

۶ – وکالت در توکیل .

۷ – وکالت در تحمیل گواهی شده و کارشناس .

۸ – وکالت در دعاوی غرامت.

۹ – وکالت در فراز گرفتن داد خواست یا دعوا .

۱۰ – وکالت در احضاریه شخص ثالث و دفاع از دعوای شخص ثالث .

۱۱ – وکالت در مورد ورود شخص ثالث و مدافعه از دعوای ورود شخص ثالث .

۱۲ – وکالت در دعاوی دو طرفه و دفاع در قبال آن .

۱۳ – وکالت در ادعای ورشکستگی.

۱۴ – وکالت در قبول شدن یا رد قسم.

تعرفه حق الوکاله

در بابت روند وصول و محاسبه حق الوکاله از یک وکیل به طور معمول و متداول بین وکیل ها ، پس از تحمیل مبلغ و سازگاری بر سر هزینه حق الوکاله ، یک دوم را اوایل کار و یک دوم آن را بعد از صادر کردن رای قطعی دریافت می‌ کنند به عبارتی دیگر ۵۰ درصد اول کار و ۵۰ درصد دیگر در آخرای کار .

بعضی از وکلا در برخی از پرونده‌ های حق الوکاله را سه دسته می‌ کنند که یک سوم آن هم اول کار و یک سوم دیگر آن هم در موقع انجام کار و باقی مانده آن پس از رای قطعی.

همچنان لازم به تذکر است که ضمانت وکیل از نوع تضمینی به صرفه است نه تعهد بی نتیجه و نا مطلوب. به بیان عادی تر ، وکیل همه علم و دانش و تجربه و درایت خود را به کار می‌ گیرد ولی تعهد ندارد و هیچ نوع بهترین وکیل هم نمی‌ تواند صد در صد به موکل قول پیروزی و موفقیت در دفاع از پرونده را بدهد.

پس رکب افراد سود جو و بی تجربه و ادارات حقوقی بدون مجوز را نخورید چون اکثریت آن ها برای جلب موکل به شیوه های جذب کننده متفاوت و تبلیغ های فریبنده دست آویز می‌ شوند.

وکالت در توکیل

اینکه وکیل قانونی باشد با در نظر گرفتن کاری را که در آن وکالت دارد ، و به دیگری وا گذارد ، نیاز به آشکار گویی دارد و اما در غیر این صورت ، شخص ثالث در برابر موکل مسئول زیان آور خواهد بود. وکیله مینطور احتمال این را بدهد که یک نفر باشد یا بیشتر.

و در صورت بی شمار گشتن ، محتمل است به طور اجتماع باشد یعنی این که همه با هم دیگر وکالت کنند یا به طور مستقل و تنها باشد یعنی هر کدام که انجام دهد ، اکتفا می کند. وکالت این اجازه را دارد که مجانی باشد و یا حتی با حق العمل . اگر مجانی بودن تثبیت نشده باشد،

قاعدتا به این معنی است که با حق العمل خواهد بود. وکالت عَقدی است مورد پسند ؛ برای همین ، طرف متقابل می‌ توانند هر موقع که خواستند آن را بر هم بزنند ، مگر این که وکالت وکیل یا عدم بر کناری او، در ضمن عَقد لازمی مشروط شده باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید