a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

۰9152628457

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

وکالت اتفاقی

وکالت اتفاقی

ازجمله همراهان وکالت ، وکالت اتفاقی یا  همان موقت است. که در ماده‌ ۲ قانون وکالت تصویب شده ی ۱۳۱۵ شرح داده میشود: کسانی که فاقد اطلاعات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آن‌ ها وکالت در دادگستری نباشد؛ اگر بخواهند برای نزدیکان وابستگی و یا حتی نسبی خود یعنی تا درجه‌ی دوم و از طبقه‌ی سوم وکالت بنمایند، امکان این را دارد که به آن‌ ها سه نوبت در سال اجازه وکالت اتفاقی داده شود.

قابل‌ ذکر است که جواز این نوع از همراهان وکالت با مراعات قوانین و شرایط و دستورالعمل های مربوطه توسط انجمن وکیل های دادگستری فرستاده می‌شود. در این نوع از قانون ها و همین طور شرایط و ضوابط و دستو العمل ها در اساس نامه صدور مجوز وکالت اتفاقی که به طور کامل ثبت میشود ، پیشگویی شده است.

در اجرای ماده‌ ی ۲ قوانین وکالت تصویب شده در سال ۱۳۱۵ و به اذن ماده‌ی ۲۲ پیشنهاد نامه ی استقلال انجمن وکیل های دادگستری که مصوب ۱۳۳۳ و به منظور امور مرتبط شده به فرستاده مجوز وکالت اتفاقی و در خواست شرایط آن ، یک سری ضوابط تعیین و تکوین می شود.

در خواست دریافت مجوز وکالت اتفاقی باید توسط خود فرد تقاضا کننده به شمار آمده باشد و در همان موقع ضمن معرفی دقیق خود و اعلام حجم تحصیلات و تجربه ها و بعضی از جهت ها و دلیل های احتمالی تاثیر گذار در این مسئله، مشخصات کامل و نشانی وکیل و موکلین مورد نظر قرار گرفته شده و درجه‌ ی وابستگی آنان و همین طور مشخصات کامل و قطعی موضوعی را که تقاضا کننده قرار است طرح کند یا عهده‌ دار دفاع از آن بشود را تثبیت نماید.

و با در نظر داشتن وکیل در مشهد در مسائل وکالت اتفاقی میتوان بهره خاصی از این شیوه و عمکلرد موکل در دادگستری برد.

اساس نامه‌ی صادر مجوز وکالت اتفاقی 

فُتوکپی گواهی شده به یک سری از مدرک ها نیز که باید به همراه در خواست صدور مجوز همراهان وکالت به انجمن وکیل ها تسلیم شود به شرایط زیر بیان می شود:
فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی به همراه دو قطعه عکس
فتوکپی شناسنامه‌ی وکیل و یا موکلین و مدرک های ثبت شده نزدیکان , وفق ماده‌ ی ۲ قانون وکالتِ تصویب شده ی ۱۳۱۵

اصول و اساس در خواست موکل به نشانی انجمن وکلا به توصیف فُرم تهیه‌ شده که امضای وکیل توسط انجمن یا یکی از دفتر های اسناد رسمی بر روی آن فُرم  تثبیت شده باشد.

اخطار نامه یا گواهی مراجع قضایی مربوطه در باب تشخصیات پرونده و حتی در وقت مشخصات پرونده و همین طور وقت رسیدگی آن نسبت به دعوای مطرح‌ شده قابل بررسی شده باشد.
فتوکپی کارت پایان خدمت و یا بر کناری همیشگی برای تقاضا کننده هایی که فرا گرفته شده باشند سر چشمه از خدمت نظام وظیفه می‌ باشند

تذکر: مدرک های فوق و مروبطه به هیچ صورتی قابل‌ باز ستانی نیستند.

برای هر وکالتی از نوع اتفاقی باید در خواست متمایز و یا جداگانه همین طور با پیوست های کامل , تهیه و تسلیم شود و این نوع قواعد در مورد بیشتر پرونده‌ هایی که از دو یا چند انجمن وکیل ها ,  تکرار اصل تقاضا و یا مدرک ها و هم چنان با مستند سازی و اطلاعات الزامی نباشد.

انجمن و یا کانون می‌ تواند بعد از دستیابی شرایط ، از تقاضا کننده ها مجوز وکالت اتفاقی ، به صورت اختباری و هم چنان به منظور بررسی دقیق توانایی عملی و تجربی بدون هیچ دفاع از دعاویِ نمایان شده به عمل آورده می شود و با صادر کردن مجوز های وکالت اتفاقی ، مشروط به موفقیت و تقاضا کننده در اختبارات و به تشخیص همین انجمن وکیل ها است.

هیأت مدیره‌ی کانون برای صدور جواز

به اتکا کردن ماده‌ی ۳ قوانین دریافت سایر از در آمد‌ های دولت و مصارف آن در موارد تعیین شده ی مصوب ۷۳ برای صادر کردن پروانه‌ ی وکالت اتفاقی در هر بخش باید پیکه ضمیمه در آن باطل شود. وکیل اتفاقی از هزینه دادن و پرداخت کردن عوارض معاف است.

قابل توجه است  که در این قسمت از این نوع وکالت چند رأی و چند استدلال حقوقی را بیان می کنیم:

تصدیق کردن وکیل های غیر رسمی که مجوز های وکالت اتفاقی را هم نداشته باشند اشتباه است.

اما با این حال موقعی که جایگاه قانون وکالت در این مورد با این که نمی‌ توان هیچ نوع از وکیلی را همگانی تر از رسمی و اتفاقی ، بدون هیچ داشتن پروانه‌ وکالت آن را پذیرفت ، آشکار است و حتی در ماده‌ی ۲ قوانین مذکور به نزدیکان و بستگان شخصی مجاز به وکالت اتفاقی داده شده است که قط به یقین لزوم به وجود پروانه را دارد و در موضوع آن از این زاویه هیچ فرقی بین وکالت برای بستگان و غیر آن هم نیست.

وکالت کسایی که شغل آن‌ ها مرتبط با وکالت نباشد ، بدون هیچ پروانه‌ وکالت اتفاقی در دادسرا ها تایید نمی‌ شود ، برای همین داد خواست پایانی برادری بدون داشتن وکالت اتفاقی به واسطه برادرش تَکَلُفی نخواهد داشت.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید