a

Facebook

Twitter

کپی رایت 2015 پوسته لیبرو.
تمامی حقوق محفوظ است.

8:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

۰9152628457

تماس برای مشاوره رایگان

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

وکالت تسخیری

وکالت تسخیری

وکالت تسخیری یکی از انواع وکالت است که از سوی دادگاه در رویداد های کیفری برای دفاع از متهم به وکیل ها انتقال داده می شود.

به عبارتی دیگر می توان گفت چنان چه متهم قابلیت مالی ندارد و یا در مواردی که شرعاً دخالت یک وکیل در دادگاه که به شدت حضورش الزامی است حاضر نیست وکیلی را معرفی کند به همین خاطر از طرف دادرسی ها یک وکیل برگزیده می شود که وکیل مذکور به عنوان وکالت تسخیری برگزیده شود.

شناخته ها و نتیجه های بدست آمده بیان کننده این هست که این نوع از وکالت در نظام حقوقیِ ایران به رسمی بودن آن شناخته شده است. اگر چه عهد و پیمان وکالت از پیوندهای سزاوار به حساب می آید و با کناره گیریِ وکیل و همین طور بر کناریِ موکل از طریق بر افراشته شدن عهد و پیمان وکالت است اما این طریقه در بر طرف شدن وکالت تسخیری هیچ جایگاهی به خود اختصاص داده نشده است.

برای همین در حالی که در وکالت معاضدتی یا همان معاونتی بیشتر تقاضا کننده های پرونده درخواست به وکیل معاضدتی می کنند خوانده پرونده قابلیت این را دارد که می تواند این درخواست را داشته باشد. به خاطر همین وکیل تسخیری صرفاً برای متهم انتخاب می شود.

به خاطر همین این نوع وکالت در وکیل در مشهد بسیار رایج است و برای امورات کیفری برای دفاع از متهم امکان پذیر است.

در کلیه ی پرونده ها با هر کدام یک از موضوع شکایاتی برای امکان باز شناخت وکیل تسخیری نیست. در قانون حقوقی با توجه به این که روشی از متن ماده ۱۸۶ و توضیح این ماده که در قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم و بررسی شده است می توان آن را دریافت کرد که برای هر موضوع کیفری احتمال تشخیص و تعیین وکیل تسخیری در این جریان وجود دارد.

۲ تفاوت در وکالت تسخیری و معاضدتی

بهره گیری و استفاده از علم و دانش یک وکیل در رویداد های حقوقی یکی از مهم ترین حق و حقوق مخاطبان است. و لزوم بر این است تا افراد برای مسئله های حقوقی خود از خدمات یک وکیل با تجربه بهره ببرند از طرف دیگر با صراحت است که دو طرف دعوا و یا کسانی که در رویداد های حقوقی به یک چالش و یا یک مسئله دچار شده اند به واسطه کمک گرفتن از یک وکیل با تجربه که در امر مطرح شده تخصص دارد بهتر می توانند از پس مشکل ها و دعاوی مطرح شده پیروز شوند و به دست مزد مد نظر خود دست پیدا کنند.

اما با توجه به این که به هزینه ها آیا همه ی افراد جامعه می توانند از داشتن یک وکیل مورد پسند در کار های حقوقی پیش رویشان بهره مند شود؟ در این قسمت جای پرسش و سوال است و به خصوص هنگامی که افراد بدبخت و نا توان اقتصادی با توجه به شرایطی که قبل از هر چیری نگران هزینه های گرفتن وکیل می شوند امکان این را دارد که از گرفتن وکیل سر خودداری نمایند.

در همین راستا و برای کمک به افراد بی بضاعت برای دریافت وکیل در مشهد ، سازگاری و همکاری به نام وکالت معاضدتی در نظر گرفته شده است.

البته باید به در نظر داشت که اگر این حکم به ضرر موکل خود ارسال شود و حکمی که از طرف دادگاه هم ارسال شده باشد ، هم قابل رسید می باشد و هم قابل دریافت و در این جا حق الوکاله به طور کامل دریافت خواهد شد و البته در بسیاری از این نوع موارد ، تعداد حقوق , حق الوکاله در وکیل معاضدتی بسیار محدود و همین طور کم است و هم چنان از حق‌ الوکاله های تعریف شده در آن پرونده است.

شرایط دریافت وکیل تسخیری

از شرایط اخذ وکیل تسخیری بر طبق توضیحات ماده ۱۸۶ قوانین شیوه دادرسی کیفری عبارت اند از :• جُرم هایی که بر حسب قانون کیفری آن عقوبت نفس ، اعدام ، سنگسار ، حبس ابد می باشد ، چنان چه متهم به شخصه وکیل معرفی نکند.
تعیین و اخذ وکیل تسخیری برای طرف اجباری است مگر این که در جُرم ها نا سازگاری شرافت , که متهم از حضور یا معرفی وکیل اجتناب کند.
• متهم توان مالی برای اخذ وکیل را نداشته باشد.
• در حالی که متهم نتواند برای خود وکیل بگیرد ، چه خود بخواهد و یا چه نخواهد دادگاه برای او یک وکیل تسخیری را تعیین می کند.

 

حد و حدود اختیارات وکیل تسخیری کدام هستند؟

بر پایه ی رأی همبستگی سطح تعیین وکیل تسخیری بنا بر درخواست های متهم برای دفاع از اتهام به طور قطعی است و محدودیتی به مرحله ابتدایی ندارد هنگامی که عنوان وکالت از وکیل محرومیت گردیده نشود , می تواند در مرحله های دیگر نیز به وظیفه های وکالتی خود رفتار کند.
برای همین وکیل تسخیری در مرتبه تجدید نظر و تکرار دادرسی نیز می تواند دخالت کند.

موارد تعیین وکیل تسخیری در محاکمه , وکیل تسخیری امکان این را دارد که در مرحله دادسرا و همین طور دادگاه وارد شده و در خصوص پرونده هایی که به او واگذار می شود فعالیت کند.

تعیین وکیل تسخیری در مرحله دادسرا بر پایه ی ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری متهم حق این را دارد که در مرحله تحقیقاتی و ابتدایی یک وکیل درجه یک دادگستری در مشهد را به همراه داشته باشد.
براساس توضیح ۲ همین ماده در جُرم های سنگین که کیفر آن ها اعدام و یا حبس ابد است اگر چه متهم نخواهد که یک وکیلی را معرفی نکند ، بازجو می تواند برای او یک وکیل تسخیری انتخاب کند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید